Welkom

Welkom op de website van de Lambertikerkgemeente Zelhem.
Wij zijn een Protestantse Geloofsgemeenschap die open staat voor iedereen in onze Zelhemse leefgemeenschap.
Op deze site kunt u kennismaken met onze kerkelijke gemeente en haar activiteiten, zoals bijvoorbeeld de kleding- en voedselbank. Maar u vindt er ook algemene informatie over de Lambertikerk.

Kleding- en Voedselbank  Kunst in de Kerk  Liturgisch Bloemschikken  Kunst In De Kerk 2015   Zomerconcertserie  Stiltehoek  LambertiKerk

Beroepingswerk - weer een belangrijke stap verder

Woensdagavond 29 maart is de Grote Kerkenraad van de Lambertikerkgemeente (de protestantse Gemeente te Zelhem) voorafgaand aan de gemeenteavond op diezelfde avond  bij elkaar geweest  in het kader van het beroepingswerk in de vacature die ontstaan is door het vertrek van ds. N.M. Drop in mie 2016.

In de bijeenkomst van de Grote Kerkenraad is gestemd over de kandidatuur van ds. M.H. (Menno Leistra), momenteel predikant in Arnhem en woonachtig in Steenderen. De kerkenraad heeft in een schriftelijke stemming unaniem ingestemd met het voorgenomen beroep.

De kerkenraad heeft  blij verheugd mededeling gedaan van deze unanieme beslissing aan de gemeenteavond later die avond en zal de verkiezing daarnaast ook meedelen via de zondagsbrief van zondag 2 april 2017. Dat doen we in de eerste plaats omdat we blij zijn met dit besluit. Een andere reden om dit via de website en de zondagsbrief te publiceren is om te voldoen aan de regel uit de Kerkorde dat stemgerechtigde gemeenteleden de mogelijkheid geboden moet worden om als er bezwaren zijn tegen de gevolgde verkiezingsprocedure zijn zulke bezwaren voor donderdag 6 april 18.00 uur schriftelijk en ondertekend bij de scriba (Mw. Zianne Looman) in te dienen.

We zien er naar uit om na het verstrijken van bovengenoemde termijn de beroepingsbrief aan ds. Mennno Leistra te doen toekomen.

Lees meer...

Met/voor/door kinderen, jongeren, jong-volwassenen

tl_files/lambertikerk/Jeugdwerk/jeugdwerk band 1.jpg

Wij proberen een gemeente te zijn met alle leeftijd, voor alle leeftijden.  Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om daar vorm aan te geven. Als geloofsgemeenschap zoeken we de verbinding. Dat doen we op zondag en door de week.

We doen dus niet alles helemaal samen. Sommige dingen spreken nu eenmaal ouderen meer aan, andere dingen zijn gericht op jongeren en kinderen. Als je doorklikt vind je wat we zoal voor de jeugd doen.

tl_files/lambertikerk/Jeugdwerk/jeugdwerk band 2.jpg
Op zondag .....

Lees meer...

Pasen in de Lambertikerk

Pasen is het hartsgeheim van de gemeente. Het zet heel ons leven in een ander daglicht.

Darom bereidt de kerk zich 40 dagen - stap voor stap - voor op dit indrukwekkende feest. De laatste week worden de stapjes kleiner en komen we (bijna) dag voor dag samen.

In de 'Stille Week' zijn er in de Lambertikerk in Zelhem diensten op Palmzondag (9 april 10.00 & 19.00 uur), Witte Donderdag (13 april 19.30 uur) , Goede Vrijdag (14 april 19.30 uur) en Stille Zaterdag (15 april 22 uur)  om op Paasmorgen (16 april 10.00 uur) de reikwijdte van het heil te kunnen peilen

Lees meer...

Catechesemaaltijd 2017

Inspiratieteksten


tl_files/lambertikerk/wijkwerk-gemeentewerk/161008 inspiratieteksten.jpg

Voor   2016-2017 is ons jaarthema

"Geloven in delen ....."

Onze jaartekst is dit seizoen:

"Wie is mijn naaste?"

 

Daarbij verzamelen we week- en maandteksten, maar we hopen dat er zoveel loskomt dat we op termijn ook dagteksten op deze website kunnen publiceren.

Elke week is de nieuwe weektekst in de zondagsbrief te lezen. Elke maand komt er een maandtekst bij op het hek in de tuin van de Lambertikerk. Juni 2017 hangen er dan 12 banners   die iets vertellen van wat ons beweegt.

Helpt u ons aan één of meer inspiratieteksten ?

Lees meer...

catechese 2016-2017

tl_files/lambertikerk/catechese/spoorzoeken 20162017.jpg

Catechese is het geloofsonderricht vanuit de kerk. In de Lambertikerkgemeente is een gevarieerd catechese-aanbod. Dit jaar onder het motto "Spoorzoeken".

Voor groep 8ers en brugklassers is er basiscatechese

Voor jongeren in de 2e, 3e en 4e klas van de middelbare school jongerencatechese.

Daarna kan er 16+catechese gevolgd worden. 

Verder is er tussen Pasen en Pinksteren een jaarlijkse belijdenismodule van zes wekelijkse bijeenkomsten .

 

Lees meer...

afscheid ds Nelle-Mieke Drop

afscheid ds Nelle-Mieke DropIn een feestelijk versierde, volle Lambertikerk werd zondag 29 mei afscheid genomen van dominee Nelle-Mieke Drop. Nog 1 keer ging ze voor in een dienst in de Lambertikerk als "één van onze eigen predikanten".
Na afloop van de dienst volgden toespraken door diverse geledingen, werden cadeaus overhandigd en werd Nelle-Mieke door de jeugd van de Lambertikerkgemeente toegezongen. Natuurlijk was er daarna koffie en gelegenheid om Nelle-Mieke de hand te schudden bij het afscheid.
Klik op "Lees meer..." om de foto's te bekijken

Lees meer...

Weißwasser 5-8 mei 2016

weisswasser 2016Nadat in 1986 het eerste contact met Weißwasser gemaakt is, vonden sindsdien al diverse uitwisselingen plaats. Twee jaar geleden was er een delegatie van 15 personen uit onze partnergemeente te gast in Zelhem. En nu zijn we, op uitnodiging, met een tiental gemeenteleden bij hen te gast geweest.
Voor twee van ons was het een eerste kennismaking, voor een aantal een hernieuwde, zelfs na 20 jaar. Voor weer een aantal was het nog niet zo lang geleden dat ze in Weißwasser waren.
Hieronder een impressie van deze reis.

Lees meer...

Foto's bij het afscheid

Zondag 10 januari jl namen Jopie en Han Greven afscheid als kostersechtpaar. Hier een aantal foto's die deze dag zijn gemaakt.

Aandachts-/gesprekspunten bij 'Ouder worden - portretten van ouderen'

Klik op 'lees meer' voor de aandachts-/gesprekspunten bij de serie 'Ouder worden' in Kerkleven editie Zelhem.

Voor het gemak hebben we die aandachtspunten samen met de serieportretten verzameld in een brochure. Hieronder kunt u die brochure downloaden.

tl_files/lambertikerk/wijkwerk-gemeentewerk/ouder worden (brochure).jpg

Lees meer...

INLOOP

tl_files/lambertikerk/wijkwerk-gemeentewerk/140703 INLOOP (32).JPG

Op de 1e donderdagmiddag van de maand is er in het Leerhuijs INLOOP, een laagdrempelige en vrijblijvende ontmoetingsplek  voor 70+ers. Een plek waar niets moet en veel kan. Een plek waar je tot je recht en op verhaal kunt komen. 

Lees meer...

lid worden (of gastlid of blijkgever of meegeregistreerde)

Lid worden van de kerk kan op verschillende manieren.  Er zijn ook verschillende vormen van lidmaatschap. Lid worden van de kerk heeft in de eerste plaats geloofskanten (de zakelijke kanten zijn bijkomstigheden). Op verschillende manieren kun je je aan het gemeenteleven van de Lambertikerkgemeente verbinden.

Het rare van de kerk is dat je geen lid hoeft te zijn om wel mee te kunnen doen en zelfs niet om een beroep op haar diensten te doen. Maar wij denken dat je dan veel mist. Wij geloven dat het voor een mens leuker is om 'echt mee te doen'  (in plaats van als beste stuurman aan de kant te blijven staan). Behalve dat jij wat mist, missen wij ook wat als je aan de zijlijn blijft staan. Wij vinden het leuk als je echt mee wil spelen. Weet je welkom!

Lees meer...

Kerktaxi

Voor mensen die graag de kerkdiensten in de Lambertikerk willen volgen maar die door omstandigheden niet in staat zijn om daar te komen zijn er verschillende mogelijkheden om deze diensten toch mee te maken. Natuurlijk is er de kerkradio, maar voor diegenen die graag persoonlijk de dienst willen bezoeken en geen vervoer hebben is er de kerktaxi.

Lees meer...

bijbelbagageverhalen.lambertikerk.nl

Er is een speciale website in de lucht: http://bijbelbagageverhalen.lambertikerk.nl   Dat is een interactief en multimediaal (basis)catecheseproject. Op die website staan  nu 28 verhalen  In de loop van de tijd komen daar kunstwerken van jongeren en uit de kunstgeschiedenis bij.

Lees meer...