De diaconie

Secretaris

dhr H.Th.Obbink
Vincent van Goghstraat 16
7021 ED Zelhem
0314 - 624885 / 06 23359291
e-mail: dienen.lambertikerk@outlook.com 

Voorzitter

mw. G.H.Til-Fokkink
Priesterinkdijk 1
7021 JE  Zelhem

Administrateur
mw. G.B.Binnenmars - Fokke
e-mail: diaconiezelhem@outlook.com

Bankgegevens
De diaconie heeft het volgende IBAN rekeningnummer:
NL 86 RABO 0374 7032 99 tnv. College van Diakenen protestantse gemeente  Zelhem

Samenstelling van de diaconie  
De diaconie bestaat sinds 2019 uit 4 personen. Er is een voorzitter, een secretaris en er zijn 2 leden. De financiële zaken worden behartigd door de administrateur; deze is geen lid van de diaconie. 

 

Doelstelling van de diaconie

De diaconie wil vanuit  "het dienen" taken uitoefenen in de Protestantse gemeente Zelhem en de samenleving,die horen bij het ambt van diaken. Niet alleen taken die zijn/worden beinvloed door gebeurtenissen in de samenleving, maar ook die zijn ingegeven vanuit de visie van de diaconie zelf. De taken zijn een dynamisch gebeuren

taken van de diaconie


De diaconie heeft als kerntaak: het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld)samenleving, bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in actute noodsituaties.

 

Deelname aan kerkelijke activiteiten


De diaconie vervult taken bij de erediensten, het Avondmaal, rouwdiensten, diensten in de Zonnenkamp en de Kapel in de Veldhoek. Daarnaast vergadert de diaconie ongeveer 6 maal per jaar.

Naast de taken binnen de Lambertikerk neemt de diaconie deel aan de volgende kerkelijke activiteiten:

1. IKA reizen

In de Achterhoek bestaat de Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek ofwel het IKA, waarbij kerkleden als vrijwilliger en kerkleden als deelnemer een week beleven in het teken van ontspanning, aandacht en vakantie vieren. Door deze constructie worden de kosten laag gehouden en, eventueel, worden de kosten vergoed door de diaconie.

Voor de algemene instandhouding van de faciliteiten, wordt er per kerklid per jaar een bepaald bedrag afgedragen aan het bestuur van IKA. Een deelnemer betaalt in principe ongeveer 400 euro voor een week op één van de locaties:

- Roosevelthuis in Doorn, 
- Imminkhoeve in Lemele of
- Bos en Heide in Ommen 

De diaconie verzorgt het contact met kerkleden die voor een vakantieweek in aanmerking komen. In de diaconie komen de tegemoetkoming in de kosten en/of vervoer aan de orde.

Contactpersoon binnen de diaconie is : Maurice Wassink

2.De inloop 

In 2013 is als opvolger van de Vrijwillegersdienst (HVD) ‘De Inloop’ in de plaats gekomen met maandelijkse activiteit op de 1ste donderdag van de maand in het Leerhuys.  

contactpersoon vanuit de diaconie is Mieke Hebbink

 

Deelname aan maatschappelijke activiteiten

3. Broodlevering bij de Muldersfluite

Elk jaar vindt op Hemelvaartsdag de 'broodlevering bij de Muldersfluite' aan de Zelhemseweg in Hengelo plaats. De voorbereiding en uitvoering ligt sinds begin 2015 in handen van “Wi’j eren ‘t Olde” en een vrijwilliger van boerderijmuseum Smedekinck te Zelhem. De diaconie levert een  ambtsdrager voor “op de wagen”, als afgevaardigde “notabele” die tijdens de weging van het brood aanwezig moet zijn. De broden worden verkocht tijdens Hemelvaartsdag en de opbrengst van de verkoop wordt na aftrek van de kosten ter beschikking gesteld aan een goed doel. Dat doel wordt per toerbeurt vastgesteld door de diaconieën van Hengelo en Zelhem en de Caritasinstelling van Keijenborg.

contactpersoon: Herman Obbink

4. Diaconaal Netwerk Bronckhorst

De diaconie neemt ook deel aan de halfjaarlijkse vergaderingen van het Diaconaal Netwerk Bronckhorst. Bij deze vergaderingen zijn alle diaconieën van de gemeente Bronckhorst vertegenwoordigd. In dit netwerk wordt informatie uitgewisseld over beleidszaken van de burgerlijke gemeente betreffende de minima, zoals het verstrekken van Irisbonnen met Kerst en het inschakelen van schuldhulpmaatjesproject.

contactpersoon: tijdelijk Herman Obbink

5. Kledingbank en Voedselloket

De kledingbank en het voedselloket zijn met ingang van 1 oktober 2018 verhuisd van de voormalige Schildersoordschool aan de Frans Halsstraat naar het pand aan de dr. Grashuisstraat 15 in Zelhem, naast de Welkoop.

Kledingbank

De kledingbank valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie van de Lambertikerk.  Het doel van de kledingbank is de mensen die het niet breed hebben in hun levensbehoefte te voorzien te helpen. De kledingbank ziet ook kleding als een levensbehoefte. Er is gekozen voor een winkelconcept omdat de doelgroep breder is dan alleen mensen van het voedselloket.
Het winkelconcept werkt voor mensen die een voedselpakket krijgen goed. Zij krijgen min of meer de regie over wat zij wel en niet willen dragen. Voor hen is kleding gratis tot 20 stuks. Daarna moeten ook zij betalen.  Zij moeten wel kunnen aantonen dat zij gebruik maken van het voedselloket  

Daarnaast zijn er ook mensen die het net redden. Zij hebben vaak onvoldoende geld over om kleding te kopen. Ook voor deze mensen is de kledingbank er. Voor € 1,- per stuk kunnen zij kleding kopen.

Uiteraard zijn mensen met een ruimer inkomen bij ons ook welkom. Het is fijn als er meer dan het minimum bedrag van € 1 ,- wordt betaald. De kledingbank heeft dames- , heren- , kinder- , en babykleding. Ook schoenen en linnengoed zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, dekbedovertrekken en hoeslakens zijn af en toe verkrijgbaar. Het merendeel van de kleding is 2e hands. Er komt af en toe ook nieuwe kleding binnen van winkels.

U kunt ook kleding brengen. Hiermee helpt de kledingbank anderen. De kledingbank betaalt geen geld voor ingeleverde kleding. Kleding dat niet in de winkel komt, wordt doorgegeven naar Sympanie waarvan een container bij de kledingbank staat. Ook zij helpen met de kleding weer anderen.

De kledingbank wordt in stand gehouden door 6 vrijwilligers.

Als u vragen heeft kunt u terecht bij mw. Siebelink;  tel: 0314-623576. Mobiel 06-22860663, of liever via de mail graciasiebelink@kpnmail.nl

De openingstijden zijn:
Iedere dinsdag van 13.00 tot 14.30 uur.
Iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Voedselloket

Het voedselloket valt met ingang van 1 oktober 2018 onder de Voedselbank Doetinchem. Als u vragen hebt over het voedselloket Zelhem, kunt zich wenden tot de Voedselbank Doetinchem,tel. 0314 843318. Als u wilt nagaan of u voor een voedselpakket in aanmerking komt, kunt u informatie vinden op de website : www.voedselbankdoetinchem.nl


De openingstijden zijn:

Iedere vrijdagVan 10.00  tot 12.00 uur kunnen er levensmiddelen worden gebracht.
De uitgifte van voedselpakketten is vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur
Contactperson voor het voedselloket is mevrouw Peppelman tel. 06-10050805