Downloads

Op deze pagina zijn handreikingen en diverse andere documenten te downloaden.

Welkomstwoorden

Ambstdragers in de Lambertikerkgemeente ontvangen jaarlijks in september  de brochure 'handreiking ambtsdragerstaken & -taakverdeling in de kerkdiensten in de Lambertikerkgemeente te Zelhem'

Onderdeel van die brochure is o.a. een aantal voorbeelden van het 'welkomstwoord'.
Voor veel ambtsdragers is het handig om die ook digitaal tot hun beschikking te hebben.

Lees meer...

Doop

Handreiking bij de voorbereiding op de doop

Lees meer...

Orden van dienst / Katernen

In de Lambertikerkgemeente is een aantal katernen in gebruik.

In die katern staan de (liturgische) stappen die we met elkaar in de betreffende kerkdienst zetten.

Deze (herbruikbare) katernen in combinatie met de zondagsbrief besparen ons een flink aantal liturgieën.

Hieronder  kunnen de actuele katernen gedownload worden.

Lees meer...


Declaratieformulieren

declaratieformulierenVoor het declareren van kosten zijn speciale formulieren beschikbaar.
Deze formulieren zijn hier te downloaden.

Lees meer...

Plaatselijke Regeling (20180118)

In de kerkenraad van 17 janauari 2018 is de herziene  Plaatselijke Regeling voorgelegd aan de kerkenraad.

Op de gemeenteavond van 31 januari is de gemeente geinformeerd en  gekend en gehoord over de nieuwe Plaatselijke Regeling.

De laatste stap in het vaststellen van deen PR is dan dat deze ter goedkeuring naar de classis gestuurd wordt. 

Onderstaand document is de tekst van 18 januari 2018.

Privacyverklaring

Ook de Lambertikerkgemeente, de Protestantse Gemeente te Zelhem, beschikt nu over een privacyverklaring.

Om dit document in te zien  klik hier.

Downloaden kan ook. Klik dan hieronder.