Ludger naamgever kerk?

Ds. Jelte Wiersma is in Zelhem predikant van oktober1947 tot mei 1974. Een betrokken predikant maar daarnaast een fervent onderzoeker van de historie. Pluist kerkboeken na en probeert de achtergronden te vinden. Na zijn emeritaat is hij daarmee door gegaan, alleen of met anderen.

Toevalligerwijs is een afschrift van een door hem geschreven / gehouden voordracht gevonden betreffende de naamgeving van het kerkgebouw in Zelhem die al eeuwenlang Lambertikerk wordt genoemd. Het onderzoek zal omstreeks 1975/1976 hebben plaatsgevonden, want hij schrijft in een van de laatste alinea's: 
"Hoe dan ook, --- wij die, niet minder dan Lambertus en Liudger, zij het wel anders, leven in een tumultieuse tijd, wij doen er verstandig aan de nagedachtenis van onze Zelhemse kerkpatroon in ere te houden en in allerlei opzichten op eigentijdse manier zijn voorbeeld na te volgen. Als ik door deze voordracht daartoe een bijdrage en een stimulans heb mogen leveren, zou mij dit bijzonder verheugen."

Wanneer en voor wie hij die voordracht heeft gehouden is mij niet bekend. In het jaarverslag over de Lambertikerkgemeente, de periode augustus 1976 – 1977 is een alinea opgenomen dat de kerkenraad besloten heeft de naam LAMBERTIKERK in ere te herstellen.
Ds. J. Monteban is dan ook predikant in Zelhem. Eveneens zeer geïnteresseerd in geschiedenis en heeft die besluitvorming van harte ondersteund.

Vanaf pagina 8 volgt de door Ds. Wiersma gehouden en ondertekende tekst en voordracht.

Zelhem september 2009
Gerrit Rijsdorp

Download de volledige tekst:

application/pdf Lambertikerk Historie I (505.7 kB)

Ga terug