Kerkblad OntMoeten

Sinds 2018 geeft de Lambertikerkgemeente maandelijks haar eigen kerkblad uit: "OntMoeten". 
Waar men voorheen een abonnement op Kerkleven moest nemen, wordt Ontmoeten gratis verspreid onder alle leden van de Lambertikerkgemeente.

Kopij voor OntMoeten

Kopij-adres voor het kerkblad via de redactie:


e-mail: kerkblad@lambertikerk.nl

Zondagsbrief

In de zondagsbrief worden bijzonderheden rond de dienst en het gemeenteleven vermeld. Op zondagmorgen rond 9.15 uur leest de koster via de kerkradio altijd de belangrijkste zaken uit de zondagsbrief voor, én noemt (als er géén liturgie is rondgebracht) dan ook de te zingen liederen van de dienst. Om ze makkelijker op te zoeken en alvast voorbereid te zijn op de dienst. Wilt u de zondagsbrief wekelijks per mail ontvangen, neem dan even contact op met Henk Wentink (kerkradio@lambertikerk.nl)

Of abonneer u op de mailing door online het formulier in te vullen. Dit formulier staat niet op de website van de lambertikerk. als u klikt op de link wordt dus een nieuwe pagina geopend.

Kerktaxi

Indien u gebruik wilt maken van deze service kunt u contact opnemen met de secretaris van de diaconie telefoonnummer 0314-622441, e-mail: diaconie@lambertikerk.nl.
Hij zal er dan voor zorgen dat u het kerktaxi-rooster krijgt, zodat u zelf contact op kunt nemen met diegene die op het rooster staat of (en hoe laat) u kunt worden opgehaald.

Kerkradio

Dhr H. Wentink
Wolfersveenweg 23
Zelhem
tel. 0314 621337

mail. henkunl@gmail.com 

klik hier voor meer informatie

Bloemendienst Lambertikerk

Orchideestraat 10
7021 WZ Zelhem
tel: 0314 - 622654

Raad van Kerken Halle-Keijenborg-Zelhem

Voorzitter

Secretaris

vacant

A. Roelofsen-Koskamp
Hengeloseweg 32
7021 ZT Zelhem
0314-621944

Stichting Noodhulp Zelhem

meldpunt Zorgcoördinatie
tel: 06 - 51765315

Goede Herder Kapel Veldhoek

Koster

p.a. Bennie Hebbink
Varsselseweg 40
7255 NR Hengelo
tel: 0575 467101

Bloemendienst Veldhoek

Mevr J. Meulenveld
Schapendijk 2
tel: 0573 - 461513

Commissie 4de zondagdienst Veldhoek

website commissie 4 de zondag: http://www.4dezondagdienst.simpsite.nl/