Stiltehoek

Stiltehoek: Augustus 2014
Augustus 2014

Het gaat er om in de beproeving de kiemkracht, de werkelijkheid van Gods nabijheid te ervaren.

Mattheus 17: 14-20

Ga terug