Stiltehoek

Stiltehoek: Oktober 2014
Oktober 2014

Danken voor alle goede vruchten van de aarde.
Danken voor mensen en de vrucht van hun leven veelzijdig, veelkleurig, uniek.
Danken in stil gebed voor alle gulle gaven ons gegeven.

Ga terug