Nieuws

We bidden voor vrede

Op donderdag 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen.

Als Lambertikerk besloten we meteen om die volgende vrijdag in Zelhem het Coventry gebed te gaan bidden. Dat is het gebed van vrede en verzoening, dat sinds WOII wereldwijd op vrijdag op vele plaatsen om 12:00 uur gebeden wordt. Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt zullen we dit in de Lambertikerk elke vrijdag om 12:00 uur blijven herhalen.

We voelen ons machteloos en angstig in deze tijd. Maar als kerk kunnen we, juist nu, bidden om vrede en verzoening.

Lees meer...

Einde beperkende maatregelen

Het moderamen van de PKN is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven en stemt van harte in met het advies dat het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) op 16 februari heeft gegeven. Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: "Ik hoop en bid dat het gemeenteleven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven."

Lees meer...

Op weg naar de kerstviering(en)

In verband met de onzekerheden omtrent de regelgeving m.b.t. corona zijn we als Lambertikerkgemeente aan de slag gegaan om in en rond het dorp filmpjes met kerstliederen en teksten op te nemen. Deze zullen worden gebruikt voor de online-kerstvieringen.
Best koud zo 's avonds buiten, maar heel erg hartverwarmend om te doen en mee te maken. 
Hierbij een foto impressie.

Lees meer...

Kerstavonddienst Veldhoek geannuleerd

In verband met de toenemende zorgen rondom de nieuwe coronavariant is besloten om de kerstavonddienst in de Goede Herder kapel NIET door te laten gaan. Het is heel spijtig, temeer omdat het de allerlaatste kerstviering in deze kapel zou zijn.

Ook voor de volgende diensten wordt gevraagd de media in de gaten te houden want corona kan op korte termijn zorgen voor wijzigingen in het schema.

Lees meer...