Nieuws

Niet zingen

Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend gedurende de (verlengde) lockdown niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown.

Lees meer...

Kerkdiensten in lockdown

Helaas, weer een lockdown. Dat heeft ook behoorlijk gevolgen voor ons als kerkgangers, vooral met de kerstvieringen in zicht. Dit jaar zullen we dus niet gezamenlijk de geboorte van Jezus en de komst van het Licht vieren in de kerk, maar gezamenlijk online. Thuis voor een scherm.
Daar ligt een behoorlijke uitdaging voor de mensen die mogelijkheden zoeken om in de kerk de viering zichtbaar en tastbaar te maken voor ons allemaal.

Lees meer...

Samen vieren we Kerst…

Eigenlijk is de hele decembermaand een voorbereiding op een gigantisch kraamfeest, waarbij mensen elkaar alle goeds wensen.
De Protestantse gemeente Zelhem wil juist nu met zoveel mogelijk mensen naar dat feest toeleven en het ook samen – hoewel op afstand – vieren.
Dat gebeurt onder andere met kerst-wens-bomen en door foto’s met teksten zoals ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’.

Lees meer...

Corona maatregelen

Afgelopen week is gekeken naar de situatie rondom de kerkdiensten, dit na de aankondiging van de aanscherping van de coronaregels. Alle facetten afwegende, inclusief emotionele aspecten, gaan we door op de huidige weg, met daarbij wel een verdere aanscherping van het aantal kerkbezoekers, namelijk totaal 30, inclusief ambtsdragers en andere meewerkende. Natuurlijk blijven de algemene uitgangspunten van het coronabeleid gelden.

Lees meer...