De diaconie

Secretaris
mw G. van der Zwaag
Narcisweg 4
7021 XP  Zelhem
0314 - 625875 / 06 13241369
e-mail: diaconie@lambertikerk.nl

Voorzitter
mw. G.H.Til-Fokkink
Priesterinkdijk 1
7021 JE  Zelhem
06 - 4913 6893
e-mail: gerrie.til@lambertikerk.nl

Administrateur
mw. G.B.Binnenmars - Fokke
e-mail: administratie.diaconie@lambertikerk.nl 

Bankgegevens

De diaconie heeft het volgende IBAN rekeningnummer:
NL 86 RABO 0374 7032 99 tnv. College van Diakenen protestantse gemeente  Zelhem

Samenstelling van de diaconie  
De diaconie bestaat sinds 2019 uit 4 personen. Er is een voorzitter, een secretaris en er zijn 2 leden. De financiële zaken worden behartigd door de administrateur; deze is geen lid van de diaconie. 

Doelstelling van de diaconie
De diaconie wil vanuit "het dienen" taken uitoefenen in de Protestantse gemeente Zelhem en de samenleving,die horen bij het ambt van diaken. Niet alleen taken die zijn/worden beinvloed door gebeurtenissen in de samenleving, maar ook die zijn ingegeven vanuit de visie van de diaconie zelf. De taken zijn een dynamisch gebeuren

Taken van de diaconie
De diaconie heeft als kerntaak: het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld)samenleving, bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in actute noodsituaties.