Downloads

Op deze pagina zijn handreikingen en diverse andere documenten te downloaden.

Katernen - Orden van dienst

Plaatselijke Regeling

Met de plaatselijke regeling uit 2018, en met enkele actualisaties in januari 2021 kan de Lambertikerkgemeente weer een aantal jaren vooruit. De zaken die in deze PR zijn aangegeven voor de beleidsperiode 2015-2020 kunnen hiermee ook doorgang vinden en/of verder ontwikkeld worden.

Beleidsplan

Binnen de Lambertikerkgemeente wordt gewerkt op basis van een beleidsplan. Dit plan is een document dat telkens met de ontwikkelingen meegaat en dus aangepast kan en zal worden.
Hieronder vindt u de meest recente versie.

Werkplan Diaconie

Het CvD is verantwoordelijk voor de inhoud van haar eigen werkplan, maar het spreekt voor zich dat
het CvD open staat voor opmerkingen en adviezen vanuit de gehele Lambertikerkgemeente, het
moderamen, de Kerkenraad en vanuit de samenleving. Het werkplan dient een hulpmiddel te zijn voor
alle leden van het CvD, aanstaande ambtsdragers en voor leden van de Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Zelhem.