Downloads

Op deze pagina zijn handreikingen en diverse andere documenten te downloaden.

Plaatselijke Regeling

In de kerkenraad van 17 janauari 2018 is de herziene Plaatselijke Regeling voorgelegd aan de kerkenraad.
Op de gemeenteavond van 31 januari is de gemeente geinformeerd en gekend en gehoord over de nieuwe Plaatselijke Regeling.
De laatste stap in het vaststellen van deen PR is dan dat deze ter goedkeuring naar de classis gestuurd wordt.
Onderstaand document is de tekst van 18 januari 2018.

Beleidsplan 2015-2020

Vanaf 2014 wordt in de Lambertikerkgemeente gewerkt aan een nieuw beleidsplan.
De onderdelen die inmiddels herschreven en geschreven zijn, kunt u hier inzien.
Wanneer een nieuw hoofdstuk klaar is en besproken in de kerkenraad wordt het gepubliceerd.