Privacy

Privacy in de Lambertikerkgemeente

Wij willen voldoen aan de nieuwe Privacy-wetgeving, die officieel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heet. Daarom staat vanaf september 2018 het toegesneden privacy reglement van de Lambertikerkgemeente bij de downloads op onze website


Uitgangspunt is dat we als kerkelijke organisatie, zowel landelijk als plaatselijk, kunnen terug vallen op het zogenaamde ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag. Kort door de bocht betekent dit dat we zaken mogen bijhouden, mogen vermelden, mogen gebruiken, wanneer dat het algemene doel, namelijk het kunnen vormen van een ‘gemeente in de Heer’ ondersteunt. Daarbij wel de beperking dat dit dan ook binnen deze gemeente moet blijven.

Het privacy-reglement is als model door de Protestantse Kerk Nederland ontwikkeld en is zoveel mogelijk toegespitst op de omstandigheden voor de Lambertikerkgemeente.
Als coördinator voor de AVG is de scriba aangewezen. Deze zal eventuele vragen, opmerkingen etc. verzamelen en vervolgens met de kerkenraad bespreken.

De privacyverklaring is te vinden bij de downloads.