College van Kerkrentmeesters

Secretaris
dhr Ernst van Drump
Hengeloseweg 23
7021 ZS Zelhem
telefoon: 06 - 22804675
e-mail: kerkrentmeesters@lambertikerk.nl

Voorzitter
dhr H. Wentink
Doetinchemseweg 42
7021 BT Zelhem
06 - 53840078
e-mail: voorzittercvk@lambertikerk.nl

Administrateur (financieel)
dhr J.B. Angenent
Het Hietland 16
7021 NH Zelhem
06 - 45099047
e-mail: administratie@lambertikerk.nl

Ledenadministratie
mw C. Wesselink-Woolschot
Verzet 31
7021 ER Zelhem
e-mail: ledenadministratie@lambertikerk.nl

Bankgegevens

Bank: NL 90 RABO 0374 7039 06
Giro: NL 83 INGB 0000 8659 97

Collectemunten

Collectemunten zijn tegen contante betaling te verkrijgen op het kerkelijk bureau.
U kunt het bedrag ook overmaken per bank ( NL 90 RABO 0374 7039 06). Vermeld dan wel hoeveel munten, van welke waarde u wilt ontvangen.
De munten zijn verkrijgbaar in 2 waarden:
oranje munten € 0,50
blauwe munten € 1,--

Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze penningmeester:
Henk Heuvelink, 0314-621900.