College van Kerkrentmeesters

Secretaris
dhr L.H. te Paske
Ardinckhoek 6
7021 EZ  Zelhem
telefoon: 0314 - 623188
e-mail: kerkrentmeesters@lambertikerk.nl

Voorzitter
dhr F.D. Groot Nibbelink
Paardendorpseweg 13
7021 RB Zelhem
0314 - 7686392 / 06 - 54296853
e-mail: voorzittercvk@lambertikerk.nl

Administrateur (financieel)
dhr J. Jolink
Markt 2
7020 AB Zelhem

e-mail: administratie@lambertikerk.nl

Ledenadministratie
mw C. Wesselink-Woolschot
Verzet 31
7021 ER Zelhem
e-mail: ledenadministratie@lambertikerk.nl

De ledenadministratie is in principe telefonisch op maandag tussen 10:30 en 12:00 bereikbaar onder nummer 0314-623565

Bankgegevens

Bank: NL 90 RABO 0374 7039 06
Giro: NL 83 INGB 0000 8659 97

Collectemunten

Collectemunten zijn tegen contante betaling te verkrijgen op het kerkelijk bureau of op zondagmorgen in de kerk voor aanvang van de dienst.
U kunt het bedrag ook overmaken per bank ( NL 90 RABO 0374 7039 06). Vermeld dan wel hoeveel munten, van welke waarde u wilt ontvangen.
De munten zijn verkrijgbaar in 2 waarden:
blauwe munten € 1,--
groene munten € 2,--

Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze penningmeester:
Henk Heuvelink, 0314-621900.