Welkom in de kerktuin

Na de restauratie van het dak van de Lambertikerk in 2004 is besloten de kerktuin opnieuw in te richten.

Het deel van de kerktuin aan de koorzijde, is liturgisch ingericht. Wanneer u over het pad loopt vanaf de zijde Burg.Rijpstrastraat, ziet u aan de kerkmuurkant verschillende borders (1 t/m 6) die samen het kerkelijk jaar vormen.
Aan de andere zijde van het pad ziet u verschillende thematische borders (A t/m E).

plattegrond kerktuin

Kerkelijk jaar borders (1 t/m 6)

1. Advent en Kerst

advent en kerst

Met o.a. het paars bloeiende Zenegroen, de Kerstboom en de Kerstroos die rond kerst wit bloeit.

2. 40 Dagentijd

veertig-dagen-tijd

Een tijd van bezinning met de Buxus van Palmpasen, verwijzende naar de intocht in Jeruzalem. De Judaspenning herinnert aan het verraad.

3. Pasen

Pasen

Pasen, waarbij het kruis is gevuld met Hedera en Narcissen, ook wel paaslelies genoemd.

4. Pinksteren

Pinksteren

Rode bloemen geven het rood van de vlam van de Geest weer met o.a. de Skimmia.

5. Groene tijd

Groene tijd

Groen als kleur van de hoop met Pachysandra.

6. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Groene tijd

De witte kleur van de opstanding en het licht, o.a. met de Witte Roos en de Vlinderstruik. Van de Druif wordt wijn gemaakt als symbool van het bloed en het leven. Samen met brood de tekenen van de maaltijd van de Heer.

 

Thematische borders (A t/m E)

A. Vrouwen

vrouwen

Vrouwen uit de bijbelborder. Met planten zoals Mariadistel, Vrouwenmantel, Maagdenpalm, Lievevrouwebedstro.

B. Mannen

mannen

Mannen uit de bijbelborder. Met planten als Sint Janskruid, Salomonszegel, Aronskelk, Jobstranen en Mozes in het biezen mandje

C. Water

water

Waterborder. Bestaande uit de bron waaruit geput wordt; herinnering aan het levenswater en aan de doop.

D. Drievuldigheid

Drievuldigheid

Drievuldigheidsborder. De drievuldigheid is een begrip geworden dat verwijst naar de volheid, verscheidenheid en eenheid van God als Schepper, Verzoener en Verlosser. Het woord drie-eenheid komt in de bijbel niet voor, wel worden Vader, Zoon en Geest in één adem genoemd. In deze border hebben we drie soorten planten geplant. Het Driekleurig viooltje, de Bosaardbei (3 blaadjes) en de Klaver.

E. Symbolen

Symbolen

Symbolenborder. Hier ziet u o.a. de hoeksteen en de Thuja (levensboom).