Afscheid ds Menno Leistra

ds Menno Leistra met emeritaat

Het weer was prachtig. De omstandigheden gunstig, omdat de coronaregels versoepelden. We konden met meer mensen bij elkaar in de kerk komen. En we mochten weer meezingen in de kerk. Weliswaar ingetogen, maar toch.

Daarmee werd het afscheid van ds. Menno Leistra hét afscheid dat we hem zo gunden. Vol in het zonlicht, omringd door de gemeente en vergezeld door zijn dierbaren. Hijzelf ging voor in de dienst, getooid met speciale stola. Gesteund door zangers uit de Lambertikerkgemeente, door zanggroep Full House uit Steenderen en onze jeugdgroep Sing-It.
Collega predikant Wilfrieda Stam verrichtte de formele losmaking van de gemeente. En na de dienst de glorieuze rondrit door het dorp richting Smedekinck met als speciale halte Philadelphia, met die mensen die een streepje voor hebben in Menno's hart. Bij Smedekinck volgde het muzikaal onthaal door Sing-It.

Menno, het ga je goed en we wensen je alle goeds en geluk met je gezin

Ga terug