Orgelconcerten 2023 in de Lambertikerk

Ook in 2023 gaan we in de zomermaanden een serie concerten organiseren in de Lambertikerk, 6 enthousiaste organisten hebben hun bijdrage al toegezegd.

In de maanden juli en augustus kunt u weer genieten van 6 concerten waarin het prachtige Van Leeuwenorgel centraal staat.
De concerten vinden steeds plaats op een vrijdag, van 15.00 uur tot 15.45 uur.
De toegang is gratis.
Na afloop kan een vrije gift worden gedaan waarvan de professionele musici worden betaald. Wat over is komt ten goede aan de orgels in de Lambertikerk.

U bent van harte welkom!

Concerten vinden plaats op onderstaande data:

14 juli Jan Pieter Lanooy
21 juli Dennis Vallenduuk
28 juli Wilbert Berendsen
4 augustus Dick Sanderman
11 augustus IJsbrand ter Haar
18 augustus Klaas Stok

14 juli 2023 - Jan Pieter Lanooy

Jan Pieter Lanooy (1993) begon met orgelspelen op tienjarige leeftijd bij Karolien Schuurmans en Bart Wuilmus in Baarle-Hertog (België). Later kreeg hij lessen van Jan Hage in Den Haag. Hij behaalde zijn Bachelor Orgel in 2017 na te hebben gestudeerd aan de conservatoria van Rotterdam en Den Haag bij Aart Bergwerff en Jos van der Kooy. In 2019 volgde de afsluiting van de Master Orgel in Den Haag bij Jos van der Kooy. Voor zowel zijn Bachelor als de Master behaalde hij de titel 'cum laude'. Masterclasses volgde hij bij onder andere bij Leo van Doeselaar, Ludger Lohmann, Daniel Roth en Hans-Ola Ericsson.
Daarnaast studeerde Jan Pieter Geschiedenis en Muziekwetenschap aan de universiteiten van Leiden en Utrecht. Voor beide studies deed hij onderzoek naar orgelgerelateerde onderwerpen, zoals 'Het orgel als stedelijk identiteitsobject in de 18de eeuw' en 'De accuraatheid van vogels in Messiaen's orgelmuziek'. 
Jan Pieter geeft soloconcerten in binnen- en buitenland. Daarnaast speelt hij regelmatig samen met andere instrumentalisten en ensembles, zoals het Vocaal ensemble Magnificat, Amsemble, het USKO en het Nationaal Jeugdorkest. Dirigenten met wie hij samenwerkt, zijn o.a. Gilles Michels, Daniel Rouwkema, Benjamin Bakker en Anthony Hermus.
Sinds september 2019 is Jan Pieter als organist verbonden aan de Remonstrantse/Vrijzinnige gemeente Vrijburg in Amsterdam. Ook is hij werkzaam bij de Nederlandse Bachvereniging als archivaris en bibliothecaris.

Jan Pieter Lanooy

21 juli 2023 - Dennis Vallenduuk

Dennis Vallenduuk werd in 1974 in Lichtenvoorde geboren. Op 9-jarige leeftijd begon hij met pianolessen bij Godfried Nijs, bij wie hij op 15-jarige leeftijd ook orgellessen nam. In 1992 kreeg hij zijn eerste benoeming als organist in de Bonifacius- en Ludgerparochie te Lichtenvoorde. Hij studeerde orgel aan het conservatorium van de Saxion Hogeschool Enschede bij Gijs van Schoonhoven, en behaalde bij hem zowel het Eerste als het Tweede Fase-diploma orgel. Tevens studeerde hij kerkmuziek bij o.a. Jeroen de Wit en kreeg hij koordirectielessen van Kees Stolkwijk. Ook volgde hij improvisatielessen bij Hayo Boerema te Rotterdam.

In 2007 won hij het Nationaal Improvisatieconcours in het Orgelpark te Amsterdam, in 2008 nam hij deel aan het Internationaal Improvisatieconcours te Haarlem. Sinds 2014 is hij als organist verbonden aan de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.

Dennis Vallenduuk

28 juli 2023 - Wilbert Berendsen

Wilbert Berendsen is cantor-organist van de Martinikerk te Doesburg, waar hij de vaste bespeler is van het monumentale Walcker-orgel. In 2015 werd hij benoemd tot Stadsorganist van de gemeente Doesburg.

Hij studeerde orgel bij Hans van Nieuwkoop en behaalde in 1997 zijn diploma Uitvoerend Musicus. Daarnaast studeerde hij kerkmuziek en volgde hij een applicatieopleiding koordirectie voor vakmusici. Hij heeft een bloeiende lespraktijk voor organisten in de hele Achterhoek. Hij geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland. Recentelijk studeerde hij beiaard bij Frans Haagen aan de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht, en studeerde augustus 2020 als Master af.

Sinds 2021 werkt hij, naast zijn werk in Doesburg, als allround software developer bij Johannus in Ede.

Wilbert Berendsen (1971) ontving zijn eerste orgellessen in 1985 van Nico Verrips te Meppel. Een jaar later won hij de tweede prijs tijdens het Orgelconcours voor amateurs te Meppel. Hij behaalde zijn diploma Docerend Musicus Orgel en Kerkmuziek in 1994 en Uitvoerend Musicus Orgel in 1997, na een studie bij Hans van Nieuwkoop aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.

Tijdens en direct na zijn studie voerde hij o.a. het volledige werk van Maurice Duruflé uit. Via masterclasses en zomercursussen specialiseerde hij zich in uiteenlopende stijlperioden: van de Portugese 17e eeuw (Joseph Bonet in Mont Blanc, Spanje), via Noordduitse barok (Hans Davidsson), Muffat (Michael Radulescu) tot aan César Franck (Jean Boyer en Pierre Cogen) en Messiaen (Hans-Ola Ericsson). In 2001 voltooide hij een studie Koordirectie bij De Lindenberg in Nijmegen. Van 2001 t/m 2004 volgde hij zanglessen bij Lida Dekkers.

In 2007 was hij finalist van het Nationaal Improvisatieconcours in het Orgelpark en in 2008 nam hij deel aan het Internationaal Orgelimprovisatieconcours in Haarlem.

Wilbert Berendsen is cantor-organist van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg waar hij de vaste bespeler is van het monumentale Walcker-orgel uit 1916, docent aan de Muziekschool Oost-Gelderland en aan de Opleiding Kerkmuziek van de PKN te Doesburg. Hij geeft regelmatig concerten in Nederland en trad ook op in Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Tsjechië en Spanje; daarnaast is hij een veelgevraagd begeleider en continuospeler (orgel en klavecimbel).

Naast literatuurspel houdt hij zich ook bezig met improvisatie. Hij werkte mee aan Liedboekdagen en verscheidene radio- en televisiediensten. Zo werkte hij mee aan Woord op Zondag en bespeelde hij tijdens de live uitgezonden viering van het 50-jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken het orgel in de Oude Lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin.

Hij doceerde als invaller een half jaar Orgel (bijvak) en Basso Continuo aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam.

Verder heeft hij een privé-lespraktijk, is hij dirigent van Bachkoor Doetinchem en van zangvereniging “Halleluja” te Doetinchem.

Van zijn hand verschenen orgel- en koorwerken, voornamelijk bedoeld voor de liturgische praktijk, in talrijke bundels en tijdschriften. In 2002 schreef hij in opdracht van de NCRV een “Lofprijzing van Franciscus van Assisi” voor koor, gemeente en orgel, en in 2003 een orgelwerk getiteld “Mouvement”, in opdracht van de Stichting Kerkconcerten Achterhoek, opgedragen aan Roel Smit. Hij maakte deel uit van de redactie van de begeleidingsbundel bij het Dienstboek, een proeve, en de begeleidingsbundel bij Tussentijds. Verder bouwde hij een tweetal clavichorden.

Wilbert Berendsen

4 augustus 2022 - Dick Sanderman

Dick Sanderman(1956) studeerde orgel bij Jaap Dragt aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle, waar hij in 1980 het einddiploma solospel, de onderwijs acte B en de aantekening improvisatie behaalde. Verder volgde hij zomercursussen bij o.a. Daniel Roth, Hans Haselbock en Jean Guillou. In 1983 werd hij winnaar van het Nationaal Orgelimprovisatieconcours te Bolsward. Als solist en koorbegeleider werkte hij mee aan concerten en opnamen, o.a. tijdens het internationaal Orgelfestival Napels(1981),in Engelse kathedralen (1988), in Parijs (1991), in Jeruzalem (1999), Oxford( 2012),Vilnius(2013) en Harrogate (2015,2017).

Dick Sanderman is in Rijssen werkzaam aan de Muziekschool en als stadsorganist voor het orgel in het Gemeentehuis. Als kerkorganist is hij verbonden aan de protestantse gemeenten van Rijssen en Hellendoorn. Hij is redactielid van het maandblad De Orgelvriend en fungeert als gecommitteerde bij staatsexamens voor orgel en tijdens examens kerkelijk orgelspel. Verder is hij lid van de commissie Orgelzaken van de PKN en bestuurslid van de LOTO( Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur). Als eerste Nederlandse componist publiceerde hij twee complete koraalboeken plus een serie bewerkingen voor de 150 Psalmen. In een recente publicatie uit de serie Biblebelt Studies ( deel 4 ,Orgelcultuur in de Biblebelt) wordt Dick Sanderman zelfs “ de worp van de Biblebelt “ genoemd.

Hij maakte deel uit van een van de redactionele werkgroepen die het nieuwe Liedboek hebben voorbereid en fungeerde als project coördinator voor de bijbehorende begeleidingsbundel voor de Psalmen. Ook was hij eindredacteur van het boek “Organist in de praktijk”( 2014). Verder werkte hij mee aan de totstandkoming van de liederenbundel “Weerklank”( 2016). Mede vanwege zijn verdiensten voor de kerkmuziek werd hij in 2015 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Dick Sanderman

11 augustus 2022 - IJsbrand ter Haar

IJsbrand ter Haar (1982) studeerde orgel aan het conservatorium te Arnhem bij Theo Jellema. Hij was daar de laatste orgelstudent, daarna sloot de orgelafdeling waar tientallen grote organisten hun opleiding genoten. Hij zette zijn studie voort aan de Messiaen Academie en kreeg les bij verschillende docenten zoals Cor van Wageningen, Leo van Doeselaar en Theo Jellema. In 2006 studeerde hij af met onderscheiding. In Zwolle studeerde bij klavecimbel bij Chris Farr. In 2014 was hij finalist van de Grand Prix d’Echo in Freiberg (D). IJsbrand is cantor-organist van de Grote Kerk in Elst.

IJsbrand ter Haar

18 augustus 2023 - Klaas Stok

Als organist won hij vele prijzen en gaf concerten in binnen- en buitenland. Hij is stadsorganist van Zutphen, waar hij het beroemde Bader-orgel bespeelt. Hij is artistiek verantwoordelijk voor de concertserie van de Stichting Henrick Bader Orgel. Hij speelde en dirigeerde vele concerten voor deze stichting en bracht een CD met o.a. de Schübler-Chorãle van J.S. Bach uit. Ook maakt hij opnames voor radio en CD.  In het najaar 2020 verscheen vooruitlopend op het Sweelinckjaar 2021, een CD met orgelwerken van J.P. Sweelinck. 

 

Als dirigent is hij werkzaam bij verschillende professionele koren. Hij was jarenlang als koorleider verbonden aan het Nederlands Kamerkoor. Hij dirigeerde vele concertseries met koormuziek vanaf de zestiende tot de eenentwintigste eeuw, waaronder wereldpremières van Kancheli en Kagel.Van 2015 tot 2020 was hij als koorleider verbonden aan het Groot Omroepkoor en sinds 2018 is hij chef-dirigent van het NDR-koor in Hamburg. Hij programmeert daar een eigen serie, deels in de Elbphilharmonie in Hamburg, met zowel a capella-concerten als werken met orkest.  Klaas Stok was regelmatig te gast bij andere professionele koren, zoals het Iers Nationaal Kamerkoor, het Vlaams Radiokoor, Cappella Amsterdam, het SWR-vocaal Ensemble, Chorwerk Ruhr en het koor van de Bayerische Rundfunk te München.

Klaas Stok is hoofdvakdocent koordirectie aan het ArtEZ-conservatorium te Zwolle. 

Hiernaast heeft hij een privé-lespraktijk orgel en koordirectie, coacht hij zangers, ensembles en koren en geeft hij cursussen en workshops over allerlei onderwerpen. 

Klaas Stok