Pastoraat

Begin 2018 heeft de Lambertikerkgemeente de organisatie- en de contactstructuur gewijzigd.
Als kerk willen we nog steeds in contact zijn met elkaar en – als dat nodig is - meeleven in geloofs- en levensvragen. Dat verlangen is van alle eeuwen. Maar de manier waarop we dat organiseren verandert voortdurend. De manier waarop we samenleven verandert immers voortdurend.

Kerkburen en Bezoekmedewerkers, Kerkbodes en Kerkrentmeesters

Sinds 2018 onderhouden we contact met elkaar via kerkburen en kerkbodes. ‘We’ dat zijn alle mensen die in de administratie van de Lambertikerkgemeente opgenomen zijn, alle kerkleden dus.
Kerkburen en kerkbodes zijn voor het basale contact, 1e-lijnscontact kun je dat ook noemen.
Kerkburen hebben een pastorale achtergrond, de kerkbodes een financiële.
Op pastoraal gebied zijn er bezoekmedewerkers voor meer inhoudelijk contact , het 2e-lijnscontact.
Op financieel gebied zijn dat de kerkrentmeesters.

Kerkburen

De Lambertikerkgemeente is sinds januari 2018 opgedeeld in 46 kerkbuurten. Elke kerkbuurt heeft een 25tal adressen. 
Het werk van de kerkburen is gericht op en bedoeld om aandacht aan elkaar te geven.
Het contact kan (vaak) aan de deur worden afgehandeld, maar we hopen dat het zo af en toe ook verder gaat en aan de keukentafel en/of in de woonkamer vorm mag krijgen.
Kerkburen geven dus vorm aan de meest basale vorm van de ontmoetingskerk, die we als Lambertikerkgemeente willen zijn.
Kerkburen werken op aansturing van het Wijkteam. In het wijkteam zit een aantal bezoekmedewerkers. De bezoekmedewerkers geven vorm aan de meer inhoudelijke contacten. Loop je als kerkbuur tegen iets aan dat verder gaat dan ‘een gewoon praatje’ dan kun je de vraag / het aandachtspunt / de opmerking bij de coördinerend ouderling van het wijkteam neerleggen.


Coördinerend ouderling is Dhr. Marinus Nijman
E marinus.nijman@lambertikerk.nl 
T 624821,