Tarieven

geldig per 1 februari 2023

(een dagdeel is 4 uur)

 

Huur Lambertikerk

€ 500,- per 1e dagdeel (incl. koster);
2e aansluitende dagdeel € 250,-
3e aansluitende dagdeel € 150,-
Met gebruik van orgel en/of piano € 25,- per dagdeel extra.
Het koororgel en de piano mogen niet van het koor af.
De Lambertikerk bepaalt het stemmen van de piano (organist).

Huur Kerk voor gemeenteleden van de Lambertikerk Zelhem

voor onderstaande gelegenheden:

Huwelijksdienst

In de Lambertikerk: € 650,-
(predikant, aanwezigheid ouderling, diaken, organist, koster en trouwbijbel).
Buiten de Lambertikerk, onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Zelhem: € 500,-
(predikant, aanwezigheid ouderling, diaken en trouwbijbel). Geen reiskosten mits binnen een straal van 10 km rondom Zelhem. Daarbuiten reiskosten in overleg.

Herdenkingsdienst

(25, 40 en 50 jaar huwelijk) onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.
€ 550,- (inclusief predikant, ouderling, diaken en organist).

Rouwdienst

Onder leiding van aan de Lambertikerkgemeente verbonden predikanten én door Kerkenraad aangezochte predikanten (in geval van vervanging e.d.) onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.
In de Lambertikerk: € 650,- (inclusief predikant, ouderling, diaken organist, koster en luiden bij de uitvaart).
Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de Lambertikerk, wordt € 500,- in rekening gebracht.
Indien de afstand van Zelhem tot het rouwcentrum meer dan 10 km bedraagt: reiskosten in overleg.

Indien na de rouwdienst in de Lambertikerk een koffietafel gebruikt wordt bedraagt de huur € 100,- per uur.

Condoleance

Huur Lambertikerk voor condoleance € 200,-

Klokluiden

Bij overlijden per keer luiden € 25,-. Dit geldt bij overlijden en bij de uitvaart vanuit Dennenlust

Huur Kerkelijk Centrum

Per ruimte, per dagdeel € 50,- 

Koffie

Per kop € 1,50

Extra uur huur kerk  € 100,00
Beamer € 50,00
Projectiescherm € 10,00
kopieën per A4 € 0,10
 

Voor gemeenteleden die de kerk willen huren bij trouw- en rouwdiensten, maar genoemde huurbedragen niet kunnen betalen, hoeft dit geen probleem te zijn. In overleg met de Taakgroep Rentmeesters valt in deze gevallen altijd een regeling te treffen